2015. Június

2015. június 1. 8:00–16:00 írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése
2015. június 2. 8:00–16:00 szakmai írásbeli dolgozatok megtekintése
2015. június 4-én és 5-én szóbeli és gyakorlati élelmiszeripari technikus vizsga
2015. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja  / nemzeti emléknap – 10:00 órakor rádiós megemlékezés
2015. június 12.    13:00 órakor osztályozó értekezlet
2015. június 15-én utolsó tanítási nap – megjelenés kötelező!!!!!!


2015. június 15-én több csoportban és több helyszínen kezdődött a TÁMOP pályázat megvalósítása.

inf2f inf1fA 12. pék-cukrász osztály a nyílt és zárt forráskódú szoftverek témakörében tartott ismeretterjesztő foglalkozáson vett részt. Megismerték a forráskód és a felhasználói szabadság fogalmát. Áttekintették a nyílt és zárt forráskódú operációs rendszereket és az alattuk futtatható felhasználói programok tulajdonságait. A diákokat meglepetésként érte, hogy a nyílt forráskódú szoftverek készítése is igen elterjedt. Ezzel kapcsolatban érkezett a legtöbb kérdés is, hogy miként finanszírozható ezeknek az eszközöknek a fejlesztése és gyártása; illetve hogyan fog anyagilag megtérülni ezeknek a programoknak a piacra vitele. A beszélgetés végére a tanulók kezdtek nagyobb bizalommal tekinteni a nyílt forráskódú szoftverekre.


nyelvi2fnyelvi1fA 11. évfolyam pék és hentes tanulói közül az angol nyelvet tanulók vetélkedőn vettek részt. A diákok egyénileg mérhették össze tudásukat, képességeiket különböző tréfás, illetve érdekességeket tartalmazó nyelvi feladatok kapcsán.
Legnépszerűbb az ismert ételek nevének összepárosítása volt, angol és magyar nyelven megadva, ám összekeverve. Sokan meglepődtek pl. azon, hogy a véres hurkát az angol nyelv black pudding-ként emlegeti, és kellett némi fantázia hozzá, hogy valaki rájöjjön, a floating island (lebegő sziget) a mi kedvelt madártejünk.
Az anagramma feladat is sikeres volt, minden diák tudott pontokat szerezni, tudásszintjétől függetlenül.
A szókirakós és a szókereső feladatok igényelték a legtöbb szellemi erőfeszítést és nyelvtudást, itt változó sikerrel, de lelkesen dolgoztak a diákok.
A vetélkedő összességében sikeres volt, a részvétel nem csak tapasztalattal gazdagította a gyerekeket, de jutalomban is részesültek, az első 3 helyezett pedig ajándékot kapott.


Szintén a TÁMOP pályázat keretében a 11. évfolyam tanulói ’Komplex közlekedési ismeretek’ elnevezésű foglalkozás sorozaton vettek részt, amely 2015. júniusától október végéig tartott. Elsősorban a mindennapi életben hasznosítható tudást igyekeztünk számukra biztosítani elméletei és gyakorlati jellegű foglalkozásokon: Mucsi Mária, Csabáné Neográdi Irén, Csóti Ildikó és Vincze Tamás segítségével.
Megismerkedtek a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapismereteivel:
- gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó közlekedési táblák
- gyalogosok és csoportok közlekedése járdán és az úttesten
- gyalogos átkelése az úttesten
- közlekedés kerékpárral kerékpárúton illetve az úttesten
- áthaladás kerékpárral zebrán
- irányváltoztatás kerékpárral
- elsőbbségi szabályok kanyarodásnál és útkereszteződésben
- sebességhatárok és féktávolságok
- kerékpárok régen és ma
- a kerékpár kötelező tartozékai

A megtanult elméleti ismeretekről vetélkedő formában adtak számot, míg a kerekpáros tudásokat akadálypályán bizonyíthatták. Ez utóbbin elért sikereket díjaztuk is, a nyertes tanulók:
Legjobb pék lány – Zana Izabella
A legjobb lány a 11. évfolyamon – Zsikó Annabella
Legjobb pék fiú – Makai Bence
A legjobb húsos fiú és egyúttal mindenkinél leggyorsabb és ügyesebb – Zerza Dániel

A programsorozat része volt a közúti elsősegélynyújtás szabályaival való ismerkedés is. A tanulók előzetes ismeretei nagyon eltérőek voltak. A többség még nem találkozott a témával, ugyanakkor 4 tanuló friss elsősegély vizsgával rendelkezett.
A foglalkozás egy rövid video bejátszással kezdődött. Fiatalok közúti balesetét mutatta be a film, amit a vezető pillanatnyi figyelmetlensége, felelőtlensége okozott. Mélyen elgondolkodtattak mindenkit a következmények. Elemeztük a szituációt a vétkes és a vétlen fél szempontjából egyaránt.
Képeken bemutatott egyszerű szituációk alapján többen is elpróbálták a mentőhívás protokollját.
Alapvető elsősegélynyújtó technikákat beszéltünk meg és imitáltunk (pl. általános betegvizsgálat, törések, vérzések ellátása, fektetési módok kivitelezése). A stabil oldalfektetés kivitelezésére párokat alkottak a tanulók.
A foglalkozás végén az újraélesztés technikáját mutattuk be. A helyes kéz és testtartást, a kompresszió ritmusát gyakorolták a diákok.
Reméljük, hogy a téma sokoldalú bemutatása hozzájárul tanulóink balesetmentes, biztonságos közlekedéséhez illetve közlekedési kultúrájuk fejlődéséhez.


2015. június 15-én és 16-án szóbeli és gyakorlati pék vizsga
2015. június 16 – tól      NYÁRI GYAKORLAT!!!!!!
2015. június 15-19. között BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS – osztályfőnökkel egyeztetve
2015. június 16-án 17-én és 18-án szóbeli érettségi vizsga
2015. június 17-én és 18-án szóbeli és gyakorlati húsipari termékgyártó vizsga
2015. június 24-én 25-én és 26-án szóbeli és gyakorlati pék-cukrász vizsga
2015. június 25.   BEIRATKOZÁS

Szóbeli és gyakorlati vizsgák:
2015. június 4-5.         élelmiszeripari technikus vizsga
2015. június 15-16.     pék vizsga
2015. június 16-18.     érettségi vizsga
2015. június 17-18.     húsipari  termékgyártó vizsga – VÁLTOZÁS!
2015. június 24-26.     pék-cukrász vizsga


Iskolánk a nyári szünetben az alábbi napokon 9:00 – 12:00 óráig tart ügyeletet:
2015. július 15.
2015. július 29.
2015. augusztus 12.