Iskolánk 60 éves!

2015/2016-os tanévben ünnepelte iskolánk fennállásának 60. évfordulóját!60.

2016. október 29-én (szombat) 10:00 órakor az iskola tornacsarnokában került megrendezésre a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola jubileumi műsora.

60 év alatt sok tanár, diák, szülő megfordult az iskola falai között, olykor a felmerülő problémák megoldása miatt, olykor iskolai ünnepségeken (évnyitó, ballagás, osztálytalálkozó), és a hétköznapokon.
Sok szeretettel fogadtunk minden embert, akiben „FODROS” szív dobog!
Az ünnepi műsor után az iskola udvarán Útjelző és Kopjafa avatásra is sor került.
Bízunk benne, hogy sikerült az elmúlt évek emlékeit közösen felidézni.
Erre az e-mail címre továbbra is  várunk régi fényképeket, emlékeket évszámmal, névvel, eseménnyel, amelyek a honlapon az archívumba kerülnek: admin@fodorj-szeged.sulinet.hu
Az iskolában erre  az alkalomra megjelent jubileumi könyv megvásárolható.


2016. október 29-én 10:00 órakor ünnepséggel zárta a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola a 60. jubileumi évfordulóját.
A jubileumi műsor a Himnusz felcsendülésével kezdődött. A műsorközlő, Rideg László iskolánk egykori tanára, köszöntötte a jelenlévőket. Díszvendég: Román István a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára és Eric Blin a francia nagykövetség szegedi tiszteletbeli konzulja.
Az iskola 1956 szeptemberében, történelmi időszakban kezdte működését Tartósító és Húsipari Technikum néven. 1967-ben vette fel Fodor József nevét. 1978-ban költözött a Szabadkai útra. A műsorközlő bevezetője után Román István helyettes államtitkár úr ünnepi beszéde hangzott el. A múltba tekintés után a jövőt is felvázolta, amely a Tessedik Sámuel agrárszakképzési koncepció, amely alapja a duális képzés megteremtése és a szakképzési rendszer fejlesztése. Az FM Sajtóiroda közleménye az elhangzott beszédről az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/novekedesnek-indult-az-agrarszakkepzo-intezmenyekbe-felvettek-szama
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Jubileumi Oklevelet adományozott a 60. évforduló alkalmából, melyet a helyettes államtitkár úr adott át iskolánk igazgatójának.
Ezután Dombovári Tamás igazgató úr ünnepi beszéde következett. A múlt áttekintése mellett a jelen eseményeinek, eredményeinek, nehézségeinek bemutatása is elhangzott.
A beszédet Antoine de Saint-Exupery idézet zárta:
„A mosollyal fizetni lehet. A mosollyal kárpótolni lehet. A mosollyal életet lehet adni.”
Ezután a 13. pék-cukrász osztály zenés- táncos múltat idéző műsorszáma következett –
A Fodor suli 60 éves interaktív története címmel. A tanulókat felkészítette Csapiné Eperjesi Melinda tanárnő és Vekety László tanár úr, fellépett az Agóra Ugrókötél csoportja is.
A műsor további részében volt diákok és tanárok léptek fel. Elsőként Rácz Mihály, aki 2003-ban érettségizett, színészi és bábművészi pályára lépett. Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba és Kányádi Sándor: Nosztalgia című verseit szavalta el.
Gera Pál 2016-ban pék-cukrászként végzett, sok iskolai műsorban szerepelt, énekelt, gitározott. Most Roy és Ádám: Az otthon itt van című számát adta elő.
Baksán Mónika egykori tanítvány Köszöntőjét távollétében Matuszka Nikolett XI. B szakgimnáziumi osztályos tanuló tolmácsolta.
Hatvani Zsolt egykori diákként 1994-ben érettségizett gimnáziumi tanulóként, majd 2003-tól 2013-ig tanított iskolánkban. Ő a 2009-ben írt Melpomenéhez szóló ének című saját számát mutatta be Borbás Gábor gitáros barátja közreműködésével.
Kuzma Éva 1988-tól volt az intézményben kollégiumi nevelő, magyartanár, osztályfőnök, szabadidő felelős , kollégiumi vezető, amíg a Szegedi Városi Kollégium létre nem jött.
2006-tól a Szegedi Városi Kollégium dolgozója. Ő Bródy János: Mit tehetnék érted? című zeneszámát énekelte el.
Az ünnepi műsor záró száma Szegváriné Farkas Gabriella és tanítványai ajándéka volt.
Ő 2001-ben érettségizett, utána elvégezte a technikus-és a menedzser képzést, majd a főiskola elvégzése után 2008-tól tanít iskolánkban.
A XI. A szakgimnáziumi tanulók és Gera Pál is énekelt, Zerza Péter jelelte A zene az kell című számot.
A jelenlévők ezután a főkapuhoz sétáltak, ahol felavattuk a nemzetközi kapcsolatokat bemutató Útjelző táblát. Finnország, Franciaország és Erdély azok a helyek, ahol tanáraink, tanítványaink szakmai gyakorlatokon vesznek részt, és fogadunk tanárokat, diákokat.
A táblára felírt kilométerek alapján messze vagyunk egymástól, de lélekben, szellemiségben, célokban közel vagyunk.
Bori Zoltán a nemzetközi kapcsolatok munkaközösség vezetője ismertette az elmúlt 10 év eseményeit, eredményeit, majd Eric Blin a francia nagykövetség szegedi tiszteletbeli konzulja mondott ünnepi beszédet. Ezután kék szalag került az Útjelző táblára a kapcsolatok megerősítésének szimbólumaként.
Az iskola udvarán Kopjafát is avattunk az elhunyt kollégáink, dolgozóink, tanítványaink tiszteletére.
Tvaruskóné Szmák Edit egykori tanár kollégánk javaslatára és adományaként Horváth Zoltán fafaragó készítette el az emlékezés jelképét.
Dr. Kovács Márta a humán munkaközösség vezetője emlékezett és koszorúzott a XIV. élelmiszer-ipari technikus tanulók közreműködésével.
Beszédében az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet, és idézett a Kopjafa című versből:
„ Egy a sors, egy a kín, ami összeköt
nem tudod, hova visz majd a jövendő,
bármerre sodor el az élet szele,
te sose feleded ezt a szép helyet.”

Az emlékezés, koszorúzás után a meghívott vendégek állófogadáson vettek részt.
A köszöntők után az ünnepi tortán a gyertyákat Román István helyettes államtitkár úr és Dombovári Tamás iskolánk igazgatója közösen fújta el, az újabb 60 év reményében.

A 60 éves évforduló alkalmából emlékkönyv is megjelent.

A műsor, az emlékkönyv és az ünnepség megvalósításában Kocsondi Antónia Márta igazgatóhelyettes és Gere Zsuzsa koordinálása mellett iskolánk minden tanára, dolgozója és tanulója részt vett. Ennek köszönhetően részesei lehettünk egy meghitt, bensőséges, ünnepi alkalomnak.60eves21

Köszönjük a jelenlévőknek, hogy együtt emlékezhettünk!

Az ünnepségről készült képeket honlapunk archívumában lehet megtekinteni: