Képzéseink bemutatása

Szakközépiskolai képzések (8. általánost végzettek számára):

A szakközépiskolai képzés duális rendszerű, azaz a tanulók 3 tanév alatt sajátíthatják el a választott szakma elméleti és gyakorlati ismereteit, és ezzel párhuzamosan közismereti oktatást is kapnak. A szakmai elméleti és a közismereti tárgyakat az iskola főépületében tanulják. A gyakorlatokat az iskolai tanműhelyekben és az élelmiszervizsgáló laborban biztosítjuk. A duális képzés előírásai szerint a tanulók az 1/9. évfolyam végén szintvizsgát tesznek. Ezt a vizsgát a területileg és szakmailag illetékes kamara szervezi. A szintvizsga sikeres teljesítése után (2/10. évfolyamtól) a tanulók már külső gyakorlati helyen is folytathatják a tanulást. Ezeket a képzési helyeket az iskola biztosítja együttműködési megállapodás alapján. A tanévek szorgalmi időszakának befejezését követően a tanulók összefüggő szakmai (nyári) gyakorlaton vesznek részt. Elsősorban más cégeknél végzik gyakorlatukat, de szükség esetén iskolánk is tud biztosítani gyakorlati helyet.

A képzés ideje alatt a tanulmányaikat jó eredménnyel, szorgalmasan végzők számára lehetőség nyílik ösztöndíj fizetésére: az iskolával kötött tanulószerződés keretében, vagy hiányszakma esetén Szabóky Adolf ösztöndíj formájában.

A 3/11. évfolyam végén a tanulók szakmai vizsgát tehetnek. Ennek részei: írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga. A sikeres teljesítés után a tanulók elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon, saját vállalkozást indíthatnak, vagy érettségit szerezhetnek. Ez utóbbit az iskolánkban, nappali rendszerű képzésben két év alatt megtehetik.

Oktatott szakmák: pék-cukrász (OKJ 34 541 11 ) húsipari termékgyártó (OKJ 3454103), pék (OKJ 3454104), tejipari szakmunkás (OKJ 3454110), tartósítóipari szakmunkás (OKJ 3454109), kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó ( OKJ 34 541 18 )

Szakgimnáziumi képzés (8. általánost végzettek számára):

A szakgimnáziumi képzés ágazati rendszerű, ami azt jelenti, hogy az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan élelmiszeripari ágazati szakmai ismereteket is oktatunk. A tanulók a 9‑12. évfolyamokon felkészülnek a középszintű érettségi vizsga kötelező tantárgyainak sikeres teljesítésére. Idegen nyelvet, angolt és németet oktatunk, a tanulók szabadon választhatják bármelyik nyelvet. Az érettségihez szükséges közösségi munka megszervezéséhez iskolánk segítséget nyújt. Az érettségi vizsgán az általános tárgyak mellett szakmai tárgyból is vizsgát kell tenni. Ennek eredményeképpen a tanuló higiéniai – és minőségbiztosítási munkatárs, ill. gyártósori gépész végzettséget is kap. Az érettségi bizonyítvány birtokában a tanuló jelentkezhet felsőoktatási intézménybe vagy középfokú szakképzésbe.

Technikus képzés (érettségivel rendelkezők számára):

Szakirányú érettségi vizsgával rendelkezők számára egy évfolyamos a képzés, általános érettségivel rendelkezők számára két évfolyamos a képzés. A képzés végén a tanulók élelmiszeripari technikus (OKJ 5454102) vagy élelmiszeripari gépésztechnikus (OKJ 5452101) végzettséget kaphatnak. A képzés során elsajátítandó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez iskolánk biztosít minden feltételt: a gyakorlati képzési helytől a szakmai orvosi alkalmassági vizsgálaton át a védőruháig. A képzés során a tanulók ismereteket szereznek az élelmiszeripar több területéről (sütőipar, húsipar, konzervipar, tejipar, …), valamint gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzést lezáró szakmai vizsga része a szakdolgozat elkészítése és megvédése is.

Szaktechnikus képzés (technikus végzettséggel rendelkezők számára):

Szakirányú technikus végzettséggel rendelkezők számára egy évfolyamos a képzés. Az általános élelmiszeripari technikusi ismeretekre építve a tanulók választhatnak, hogy az élelmiszeripar mely ágazatában kívánnak mélyebb szakmai ismereteket szerezni. Választható szakirányok: sütő- és cukrász szaktechnikus (OKJ 5554106), hús- és baromfiipari szaktechnikus (OKJ 5554104), malom- és keveréktakarmány-gyártó szaktechnikus (OKJ 5554105), laboratóriumi technikus (OKJ 5452401). (Az egyes képzések a megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.) A képzés feltételeit (oktatási helyszínek, gyakorlati képzőhelyek) iskolánk ingyenesen biztosítja. A képzés zárásaként a tanulók szaktechnikusi bizonyítványt kapnak, amely alkalmassá teszi őket középvezetői munkakörök betöltésére, vagy a szakirányú felsőoktatásba való sikeres jelentkezésre.

Képzéseinkre jelentkezéshez innen tölthető le a jelentkezési lap.