Sütő– és cukrásztanműhely

Iskolánk sütő- és cukrásztanműhelyében a pék, pék-cukrász szakiskolai és élelmiszeripari technikus szakmát tanuló diákok sajátítják el a szakma alapjait, a szakma fogásait.
Tanműhelyeink felszereltsége korszerű, megfelel korunk szakmai követelményeinek.
Tanulóink 6:00-20:00 óra között veszik birtokukba a tanműhelyeket, délelőtti és délutáni műszakban, munkájukat jól képzett oktatók kísérik figyelemmel.

cukrász

A szakmai fogások elsajátításain kívül nagy gondot fordítunk a tanulók biztonsági, higiéniai, munkavédelmi szemléletének kialakítására is.
Diákjaink nemcsak a tanműhelyi körülményeket ismerik meg, hanem az üzemi munkatempóból is kapnak ízelítőt.

pék

Iskolánk jó kapcsolatot alakított ki külső üzemekkel, ahol a tanulók havonkénti váltásban töltik gyakorlati idejüket.