Az iskolánk története

Az 1950-es években, Szegeden előtérbe került az élelmiszeripar fejlesztése. Az oktatási miniszter rendeletére 1956. szeptember 1-jén a Vegyipari Technikum épületében megkezdődött a tanítás a jelenlegi iskola közvetlen elődjében, a Tartósító és Húsipari Technikumban.
A Dél-Alföld egyetlen ilyen jellegű intézménye született meg. Az oktatás egyszerre több szinten indult. A technikusképzés mellett dolgozók esti és levelező tanítása folyt, szakemberképzés kezdődött húsfeldolgozó és sütőipari szakon. A későbbiek folyamán bővült a paletta: konzervipari és tejtermékgyártó szakmunkások képzésével.
Többszöri átszervezés és névváltoztatás után 1967. szeptember 1-jével az iskola felvette Fodor József nevét, aki jeles közegészségügyi szakemberként az elsők között foglalkozott az élelmezés-egészségügy kérdéseivel.1. A Mars téri  iskolaépület Az iskola ettől kezdve Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.
1967-től a Mars tér 7. sz. alatti épületben kapott helyet az újonnan létrehozott Élelmiszeripari Főiskola is. A két iskolának helyet adó épület egyre kevésbé felelt meg a korszerű oktatási követelményeknek, ezért született meg a MÉM határozata a szakközépiskola új épületének létrehozásáról.

1978-ra készült el a jelenlegi iskolaépület a Szabadkai úton. A tanárok, diákok boldogan vették birtokukba az akkor korszerű oktatás feltételeit biztosító új épületet.
1987-ben az új oktatási elképzelések miatt tovább bővült a képzési profil. Szeptemberben elindult az élelmiszeripari gépésztechnikus képzés, 1989-ben pedig az élelmiszeripari technológus technikusok képzése.

MINOLTA DIGITAL CAMERA1988-tól a Damjanich János Katonai Kollégium diákjai részére gimnáziumi oktatás folyt, míg az intézmény 1994-ben önálló iskolává nem alakult. A gimnáziumi képzés a Damjanich Katonai Kollégium elköltözésével nem szűnt meg, hisz az iskola 1992-ben saját gimnáziumi osztályokat indított.
Az eltelt időszakban folytattunk a piac igényei szerint molnárképzést, élelmiszeripari laboránsképzést, az Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSZ) keretében az élelmiszeripari menedzserképzést, majd 2002 óta pék-cukrász szakképzést.
2007-ben az iskola területén található kollégium beolvadt a Szeged Városi Kollégium intézményébe.
2009-ben a szegedi középiskolák átszervezésével iskolánk a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Fodor József  Élelmiszeripari Tagintézménye lett.
2013/2014-es tanévben az iskola a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került, jelenleg a neve: Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola.

Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az intézmény a térségben az élelmiszeripari szakemberképzés bázisa. Mindig is meghatározó szerepet töltött be, hiszen folyamatosan törekedett arra, hogy a végzett diákok az ipar változó igényeinek megfelelő képzettséggel, felkészültséggel rendelkezzenek.