Álláshirdetés

Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola
pályázatot hirdet

adminisztrátor

munkakör betöltésére.jobsearch

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6725 Szeged, Szabadkai út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakképző iskola dokumentációs rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok magas szintű ellátása.
Részletes pályázati kiírás innen tölthető le !
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola
VM címére történő megküldésével (6725 Szeged, Szabadkai út 3.)
Elektronikus úton Dombovári Tamás részére a tamas@fodorj-szeged.sulinet.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Biczók Andrea, Csongrád megye, 6725 Szeged, Szabadkai út 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dombovári Tamás nyújt, a
30/7401765 -ös telefonszámon.