Ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban részesülők névsora:  

Az 2020/21. tanév I. félévben iskolánkban 2 tanuló részesült 20-20.000,-Ft szociális támogatásban.
Tanulmányi eredményük alapján féléves ösztöndíjat kapott
Makán György XI. osztályos tanuló 4-es átlaggal
Dragity Dávid Dániel XII. osztályos tanuló 4,71-es átlaggal
Jutalmuk: 20 000,-Ft.
Köszönjük  az iskola alapítványának támogatását!

2017. február – június ösztöndíj

Alapítványi tanulmányi ösztöndíjat kapnak a kuratórium döntése alapján kimagasló első féléves tanulmányi munkájuk alapján a 2016/2017-es tanév második félévére:
(10.000,-Ft/fő/félév)! A jutalmazottak:
Búcsú Péter                 9. HP
Asztalos Sándor        10. H
Sipka Andor               10. P
Sárközi Enikő             11. P
Gémes Martin           11. HP
Kocsis Márk               11.HP
Kucsera Zoltán          XI.A
Viski Dávid                 XI.A
Bácskai Ivett             13. PC
Magyarfi Csilla          13. PC
Bús Borbála               XIV.
Gratulálunk!

 

2016. február-június

A alapítvány kuratóriuma 2016. január 29. ülésén határozott a tanulmányi ösztöndíjban részesülőkről. Legalább 4,00 tanulmányi átlag, az osztályfőnök javaslata, és a kuratórium határozata alapján született a döntés.

1)    Sipka Andor Richárd          9.P
2)    Asztalos Sándor                  9.H
3)    Kocsis Márk                        10.HP
4)    Sárközi Enikő                      10.P
5)    Vidéki Katrin                       11.H
6)    Fülöp Ákos                          12.HP
7)    Bácskai Ivett                       12.PC
8)    Magyarfi Csilla                   12.PC
9)    Viski Dávid                          13.PC
10)  Szabó Renáta                      XIV.

Gratulálunk nekik!

2016. február 1.                                                               Csóti lldikó

Ösztöndíjak 2015-ben:
Itt olvasható a 2015-ben  tanulmányi ösztöndíjat nyert tanulók névsora!