Ismertető

A Fodor József Élelmiszeripari Középiskola és Kollégium Alapítványa

Címe: Szeged, 6725, Szabadkai út 3,

Adószáma: 18468603-1-06,

E-mail: alapitvany@fodorj-szeged.sulinet.hu

Története: 2001-ben alakult az alapítvány, a nevelőtestület hozta létre, 7 kuratóriumi taggal működik, ebből három külsős. Célja  két intézménynek, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola és  a Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézményének kulturális, tanulmányi-, szakmai, rendezvényeinek,-, és sportversenyeinek a támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretében anyagilag is támogatja a tehetséges, illetve szociálisan rászorult, nehéz sorsú tanulókat.

Az alapítvány 2015. 12. 14-én kelt módosított alapító okirata

A kuratórium tagjai a 2014/15-ös tanévben:

Csóti Ildikó a kuratórium elnöke
Csabáné Neográdi Irén
Berta Zoltán külsős tag
Golhovics Gábor külsős tag
Fodor Gábor
Kuzma Éva a Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézményének vezetője
Vekety László alapítvány titkára

Az alapítvány tevékenységi területei:

- Kulturális tevékenység, sport. (1997.éi CLVI.tv.26.§. c/5 és c/14 pont. Támogatja a Fodor József Élelmiszeripari Középiskola és Kollégium kulturális  rendezvényeinek, tanulmányi-, szakmai,-, és sportversenyeinek szervezését és lebonyolítását.
- Segítséget nyújt az intézmény szabadidős tevékenységének szervezéséhez, diáknapok, tanulmányi- és osztálykirándulások megrendezéséhez.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997.évi CLVI.tv.26.§) Ennek keretében támogatja z intézményben folytatott oktató és nevelőmunkához szükséges, illetve ezt könnyítő tárgyi eszközök, felszerelések beszerzését, javítását, fejlesztését.
- Elősegíti az intézmény szakköreinek és diákköreinek működését.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (1997.éi CLVI.tv.26.§. c/11.pont) ennek keretében lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatja a Fodor József Élelmiszeripari Középiskola és Kollégium tehetséges, illetve szociálisan rászorult, nehéz sorsú tanulóit.
- Segítséget nyújt tanulmányi versenyek, egyéb programok és rendezvények szervezésében közreműködő tanároknak, a szervezéssel kapcsolatos költségek viseléséhez anyagilag is hozzájárul.
- Szervezési és anyagi segítséget nyújt az intézmény tanulóinak nemzetközi rendezvényeken való részvételéhez.
- Lehetőségeihez mérten támogatja a nemzetközi cserekapcsolatok létrejöttét és működését.